Serviceavtal är ett krav för att säkerställa att ditt nya reningsverk mår bra och fungerar omptimalt.

Bioplus reningsverk är helautomatiska och kräver vid normal belastning väldigt lite tillsyn. Automatikskåpet larmar så fort det blir problem så man behöver inte ens öppna locket.

Samtidigt är det ett krav från Naturvårdsverket att enskilda reningsverk säljs tillsammans med ett serviceavtal där det ingår regelbunden service från auktoriserade personal.

Vid service kontrollerar vi kvaliteten och välmående av reningsprocessen, ser till att rätt mängd flockningsmedel doseras, gör vattenanalys samt göra alla nödvändiga injusteringar.