Det vi spolar ner i toalett och handfat måste gå igenom flera reningssteg för att omvandlas till rent vatten. På denna sida pratar vi om minireningsverk, och precis samma reningssteg används på stora kommunala reningsverk.

Mekanisk rening

Stora objekt och vätskor som inte hör hemma i avloppet tas bort från vattnet genom att man mekaniskt plockar bort dom. I praktiken bör det vara du som fastighetsägare som gör manuell rening genom att slänga matrester, fett, plast, våtservetter osv i soptunnan, så att det enda som hamnar i avloppet är bajs, kiss och toalettpapper. Kemikalier, färg, batterier och annat miljöfarligt avfall ska lämnas till närmste miljöstation.

Biologisk rening

Levande mikroorganismer (bakterier) som bildas i reningsverket bryter ned och avlägsnar organiskt material. Dessa bakterier kan bryta ned organiska föroreningar (BOD), konsumera fosfor (P) i en energicykel och frigöra bundna kvävemolekyler (N) som gas. Enkelt uttryckt så är det mikroorganismer som lever, äter, jobbar och dör – ungefär som oss människor!

För att göra det trevligt för dessa bakteriekultur bygger man i avloppsanläggningen en bioreaktor med biobädd som utgör skydd och optimala levnadsförhållanden.

Genom att syresätta avloppsvattnet i bioreaktorn sätter man igång mikroorganismernas metabolism för att reningsprocessen ska gå fortare.

Biologiska processen består av syntes av nya mikroorganismer, oxidation av kolhydrater, oxidation av ammonium (nitrifikation), frigörande av kväve (denitrifikation), aerob respiration och anaerob respiration.

Kommer det inget vatten på flera dagar (t.ex. om man reser bort på semester) så går bakterierna i viloläge, och väntar på att det ska komma mer mat och syre!

Det nedbrutna organiska materialet omvandlas till (förbrukat slam/död slam) som sedimenteras och hamnar på botten av den sekundera sedimenterings kammare och förs bort till en separat slamlagringstank för att alltid ha en maximal effektiv reningsvolym i verket. Efter en tid måste slamlagringstanken slamsugas när den bli full.

Obs! på grund av att det är levande mikroorganismer som gör hela reningsjobbet, är det ytterst viktigt att inga giftiga ämnen hamnar i avloppsvattnet. Exempel på förbjudna ämnen är målarfärg, kemikalier, mediciner, klor och vissa icke-miljömärkta tvättmedel.

BioPlus Kontinuerlig Rening

Läs mer om BioPlus reningsverk med Aktivt-Slam metoden och Kontinuerlig Rening.

Kemisk rening/Polering

Efter reningsprocessen finns det fortfarande kvar några bakterier, virus,  fosfor och suspenderade partiklar kvar i vattnet som man vill få bort.

Ämnen såsom fosfor fås bort enklast genom att dosera en lämplig mängd flockningsmedel i vattnet. Flockningsmedel är kemikalier som fäller målämnet ur vattnet. En doseringspump med tidsinställning är ett bra sätt att se till att rätt mängd flockningsmedel doseras.

Ett effektivt sätt att ta bort bakterier från vattnet är att behandla vatten med UV-ljus alternativ en infiltrationsbädd. Detta dödar i princip alla bakterier och man får vatten av badkvalitet.