Nyinstallation eller ändring av en anläggning för enskilt avlopp kräver att man ansöka om och få tillstånd från ditt lokala miljöskyddskontor. Det behöver inte ta lång tid att få tillstånd om man är väl förberedd. Ansökan ska vara korrekt ifylld, samtliga uppgifter i ansökan ska anges och nödvändiga bilagor ska bifogas.

Här har du en sammanfattning över de olika punkter som är vanligen med på en ansökan. Observera att ansökan hos din kommun kan vara annorlunda utformad och de kan kräva ytterligare information.

Kontaktuppgifter

Fyll i namn, adress och kontaktuppgifter på den sökande.

Fastighetsuppgifter

Fyll i i uppgifter om fastigheten som ansökan avser.

Avloppssort

Ange varifrån avloppsvattnet kommer, vad ska anslutas till avloppsanläggningen, hur många personer ska använda anläggningen, om det är en ny anläggning eller om det är ändring av befintlig anläggning. Och så vidare.

Avloppsanläggning

Här ska du ange vilken typ av anläggningen det gäller, tillverkaren, kapacitet och mått.

Entreprenör

Det är viktigt att avloppet anläggas på ett fackmannamässigt sätt. Här kan miljökontoret önska veta vem du tänker använda som entreprenör.

Reningsprocess

Här kan du ange vilken typ av reningsprocess anläggningen använder, eventuella efterrenings-/efterpoleringssteg.

Provtagning

För att kunna säkra dig och miljökontoret om effektiviteten på ditt avlopp, måste det finnas ett enkelt sätt att ta prover för att analysera med jämna mellanrum.

Serviceavtal

Ange vilka serviceavtal/åtgärder krävs för att upprätthålla kvaliteten på reningsprocessen.

Vattenförsörjning

Ange hur fastighetens vattenförsörjning sker.

Handlingar som bifogas

Här anger miljökontoret vilka handlingar de kräver i samband med ansökan. Om det saknas handlingar kommer de kräva komplettering, vilket förlänger handläggningstiden.

Exempel på handlingar som kan krävas:

  • Resultat från vattenprov
  • Produktinformation
  • Skalenlig situationsplan
  • Kostnadskalkyl